WYKOPY

Przed Tobą budowa domu lub nowego osiedla? Bez koparki będzie trudno. Jak zapewne wiesz, podstawowym elementem praktycznie każdej budowy, a także naszej działalności są wykopy koparką. Są one niezbędne do wykonania fundamentów pod nowy budynek, a także pod instalacje elektryczne, sanitarne, gazowe i telefoniczne

Mamy również doświadczenie w wykonywaniu głębokich wykopów pod parkingi podziemne. Nasze usługi koparkami obejmują, także kopanie zbiorników wodnych - zarówno kopanie stawu od podstaw, pogłębienie stawu, jak i kopanie oczek wodnych.

Roboty ziemne koparką

Dlaczego warto wykonać rozkopy koparką? Przede wszystkim ze względu na czas i ekonomię tego rozwiązania. Wykopy ręczne wymagają zatrudnienia odpowiednio dużej ekipy ludzi, która przez wiele dni będzie kopać np. pod fundamenty. Dodatkowo rozkopy mechaniczne mają tę zaletę, że w wypadku znalezienia dużej przeszkody np. kamienia, koparka bez problemu może przenieść go w inne miejsce. 

Przed rozpoczęciem naszej pracy należy wykonać analizę gruntu oraz jego stabilizacji, a także zdobyć odpowiednie pozwolenia. Nasze wykopy odbywają się pod odpowiednim nadzorem, zgodnie z zasadami BHP. Zawsze staramy się działać według wcześniej stworzonego projektu, uważając na instalacje i urządzenia znajdujące się pod ziemią. Co więcej, prace ziemne zabezpieczamy balustradami oraz umocnieniami, aby uniknąć wypadków - szczególnie w nocy.

Wykopy pod fundamenty

Pierwszym etapem budowy domu jest wyznaczenie obrysu budynku przez geodetę, na podstawie którego będziemy wykonywać prace. Geodeta określa krawędzi i osie ścian, a także szerokość i głębokość wykopów. Zależne są one m.in. od rodzaju gruntu, głębokości jego przemarzania, a także nachylenia tereny. Powstawanie fundamentów pod dom trwa kilka godzin, dzięki czemu szybko możesz przejść do kolejnych etapów budowy.

Kiedy wykonywać wykopy koparką?

Wykopy najlepiej wykonywać w porze suchej, aby uniknąć obsuwania się terenu. W mokrzejszych porach roku zabezpieczamy skarpy, aby uniknąć problemów. Podczas deszczu w miarę możliwości staramy się przysłonić wykop folią. Wykopów nie powinno wykonywać się zimą, chyba że temperatura na to pozwala. 

Potrzebujesz usług koparką?

Skontaktuj się z nami