Anna Bud – ul. Zapolska

Roboty ziemne na budowie „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ulicy G. Zapolskiej w Kielcach w okresie od 7.01.2020r. do 25.02.2020r.